mask

Leszczyński Klub Dekarza

LKD banner

Leszczyński Klub Dekarzy powołano 7 maja 2004 roku z inicjatywy samych dekarzy. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 7 lutego 2005 roku pod nr KRS 0000227982. Jego prezesem jest Arkadiusz Tyliński. Na dzień 31.12.2016 klub liczy 19 członków, głównie właścicieli firm ciesielskich i dekarskich.

Podstawową misją klubu jest pomaganie jego członkom w podnoszeniu kwalifikacji i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Cele LKD

  • Rozpowszechnianie i stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii.
  • Wzajemna pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i organizowanie szkoleń zawodowych.
  • Szerzenie profesjonalizmu zawodowego i tworzenie pozytywnego wizerunku zrzeszonych w klubie dekarzy.

Jak zostać członkiem zwyczajnym?

Należy zgłosić się w siedzibie klubu w Lesznie przy ulicy Święciechowskiej 49 i zabrać ze sobą dowód osobisty, odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i pieczątkę firmową. Na miejscu wypełnia się deklarację przystąpienia do klubu. Trzeba też uiścić wpisowe w kwocie 100 zł oraz zadeklarować opłacanie składek członkowskich w wysokości 50 zł na miesiąc. Osoby należące do klubu otrzymują “Świadectwo członkostwa”.

Jak zostać członkiem wspierającym?

Członkiem wspierającym może zostać każdy producent materiałów budowlanych. Aby otrzymać ten tytuł należy skontaktować się z Zarządem Klubu i podpisać deklarację przystąpienia do naszego stowarzyszenia, a także wpłacić wpisowe i zadeklarować wysokość składki miesięcznej.

Członek wspierający otrzymuje “Świadectwo członkostwa ”, uczestniczy w organizowaniu szkoleń i imprez integracyjno-szkoleniowych oraz prezentuje i reklamuje produkowane materiały budowlane.

Plany na przyszłość

W okresie swojej działalności Leszczyński Klub Dekarzy zorganizował wiele szkoleń zawodowych w Punkcie Szkoleń L.K.D w Trzebani oraz wiele wycieczek i spotkań integracyjno-rekreacyjnych (np. Piknik Dekarza).

W planach pracy zarządu klubu jest dalsza integracja środowiska i pozyskiwanie nowych członków.  Organizowane będą również kolejne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zrzeszonych w klubie dekarzy. Nie zabraknie też imprez integracyjno-rekreacyjnych i wycieczek dla członków klubu i ich rodzin.