mask

Ruszyliśmy z remontem dachu na dawnych koszarach wojskowych przy ul. Dąbrowskiego w Lesznie

 

Na początku maja 2017r. wygraliśmy przetarg na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 4-4a-6-6a w Lesznie. Inwestorem jest Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie.

 

Budynek 32
Budynek 31