mask

Remont dachu budynku gospodarczego w Prusicach gm. Złotoryja

Pod koniec 2019r. zakończyliśmy inwestycję polegającą na remoncie dachu budynku gospodarczego należącego do zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego w Prusicach wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Poniżej zdjęcia budynku przed i po remoncie.

 

Budynek 86
Budynek 85
Budynek 84
Budynek 83