mask

Modernizacja budynku komunalnego w Rudniczu

Modernizacja budynku komunalnego w Rudniczu

Pod koniec 2019r. zakończyliśmy inwestycję pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Rudniczu”

Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

Zdjęcia przed i po remoncie budynku.

 

Budynek 88
Budynek 87