mask

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzański – Remont dachu budynku nr 7

Budynek 172
Budynek 173
Budynek 174